בית יוליאנה - בית הורים עולי הולנד

From:      To:  
Time Date Pharmacy Refregirator -1 floor
Room Temp -1 Cart Room
Room Temp Clinic Room -1
ElectricityCart
ElectricityClinic